Inhoudelijk op zich goed, maar qua afspraken, deadlines en consequent doorvoeren van wijzigingen niet zo sterk.

In by Marilou MaesLeave a Comment

Leave a Comment