Een soepel verloop: er was maar een half woord nodig en Jules begreep wat ik bedoelde.

In by Matthijs Ariens