De vormgeving van een proefschrift met veel vergelijkingen, variabelen of formules

Een proefschrift dat veel vergelijkingen bevat, vereist een extra nauwkeurig vormgevingsproces. Bij Persoonlijk Proefschrift letten we er goed op dat vergelijkingen inhoudelijk onaangetast in een opgemaakt proefschrift komen. Dit was de hoofdgedachte tijdens het ontwikkelen van onze techniek omtrent vergelijkingen, formules of symbolen! Bij de weg van een digitaal bestand naar een gedrukte versie kan het uiterlijk van de vergelijkingen wel veranderen. In dit artikel leggen we je uit welke verschillen je precies kunt verwachten, en wat de mogelijkheden zijn.

Onze software behandelt vergelijkingen als unieke vormgevingselementen, die afwijken van de lopende tekst van het proefschrift. Dit minimaliseert de kans op onbedoelde wijzigingen, bijvoorbeeld tijdens de laatste correcties. Zo voorkomen we dat zowel je vormgever of jij tijdens correcties een foutje kan maken, en deze als zodanig in je gedrukte proefschrift belandt.

De opmaak van formules

Afhankelijk van jouw vergelijkingen, is het mogelijk dat deze in je gedrukte proefschrift een opmaak krijgen die licht afwijkt van het lettertype in je oorspronkelijke document. Dit heeft te maken met Microsoft Word. De ingebouwde vergelijkingsfunctie van Word kan vergelijkingen niet met exact hetzelfde lettertype naar drukklare bestanden exporteren.

Om het verschil zichtbaar te maken, volgt hieronder een voorbeeld. Het bovenste beeld toont de vergelijking in Microsoft Word, het onderste beeld is dezelfde vergelijking in het opgemaakte proefschrift. Zoals je ziet, zit er een licht verschil in de opmaak, maar blijft de verhouding inhoudelijk identiek.

Formules V2

Let op de blauwe cirkel, deze illustreert een duidelijk voorbeeld van een situatie waarin de lay-out van een vergelijking in het gedrukte proefschrift afwijkt van de lay-out in het oorspronkelijke Word-bestand.

Wat zijn de mogelijkheden voor vergelijkingen wat betreft lettertypes?

Het lettertype van vergelijkingen ligt vast, en kan niet aangepast worden. Dit heeft enerzijds te maken met de beperkingen van Microsoft Word. Anderzijds is het risico op fouten te groot wanneer je het lettertype van vergelijkingen wijzigt. Lettertypes hebben verschillende afmetingen en eigenschappen, en hierdoor kan de inhoud van vergelijkingen verschuiven of veranderen wanneer het lettertype wordt veranderd. Het zou eeuwig zonde zijn wanneer je deze onbedoelde verandering niet opmerkt tijdens het vormgevingsproces, en het als zodanig in je voltooide proefschrift eindigt.

Gerelateerde artikelen