Uitlijning en het afbreken van tekst

Het is misschien de eerste keer dat je iets laat vormgeven. Je hebt natuurlijk wel eens naar uitlijning gekeken in Word. Maar hoe beoordeel je de uitlijning van een document? In dit artikel bespreken we de belangrijkste dingen die je kunt checken met betrekking tot de leesbaarheid en uitlijning van jouw proefschrift.

De ruimte tussen woorden is met name afhankelijk van de uitlijning van de tekst. Deze ruimte bepaalt voor een groot deel de leesbaarheid. Naast de uitlijning is de lettergrootte en regelhoogte ook van belang. Lees hier meer over in dit artikel.

Links uitgelijnd

Voor de uitlijning van de tekst bestaan praktisch gezien twee opties. Uitgevuld of links uitgelijnde tekst. Hieronder zie je het verschil tussen de beide opties. Wanneer tekst links wordt uitgelijnd is de ruimte tussen woorden optimaal en altijd hetzelfde. Dit zorgt voor rustig leesbeeld. Zoals je ziet in het onderstaande voorbeeld.

Uitgevulde tekst

Echter ziet een links uitgelijnde tekst er op het eerste oog minder strak uit. Dit is anders bij een uitgevulde tekst hier is de lengte van een regel vastgesteld waardoor zowel de rechter als linkerzijde van de tekst een mooie strakke lijn vormen. Helaas is de ruimte tussen woorden bij een uitgevulde tekst afhankelijk van het aantal woorden en de lengte van de woorden op een regel. De ruimte tussen woorden is hierdoor variabel er ontstaat een onrustiger leesbeeld.

Afbreken

Mocht je echter graag wel een uitgevulde tekst willen maar toch een rustig leesbeeld dan is het mogelijk om woorden af te breken. Dit zorgt voor een meer gelijkmatige verdeling van ruimte tussen woorden echter is de verdeling is nog niet zo optimaal als bij een uitlijning aan de linkerzijde

Concluderend

Let op of jij het storend vindt dat de ruimte tussen de woorden varieert. Mocht dit het geval zijn dan kun je overwegen om de tekst enkel links uit te lijnen of woorden af te breken aan het einde van een regel. Dit zorgt ervoor dat er meer consistente ruimte ontstaat tussen de woorden hetgeen een rustiger leesbeeld oplevert.

Gerelateerde artikelen