Financiën voor het schrijven, vormgeven en laten drukken van een proefschrift.

Promoveren kost veel tijd en moeite – dit kan natuurlijk niet zonder de benodigde financiële middelen. Ook het drukken van het uiteindelijke proefschrift is zeker niet goedkoop. Waar komt dit geld vandaan en hoeveel is er hiervan beschikbaar voor jou als promovendus? Deze vragen worden beantwoordt in dit artikel.

In Nederland zijn er een drietal bronnen welke geld verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek. Als eerste is er een jaarlijks bedrag dat de overheid beschikbaar stelt aan universiteiten. Universiteiten zijn vrij om dit geld naar eigen inzicht te besteden. Dit geld wordt besteed aan zowel onderwijs als onderzoek. Hier is immers een wisselwerking: onderzoek ondersteunt het onderwijs door innovaties over te brengen en beschikbaar te maken. Vice versa ondersteunt het onderwijs in het uitvoeren van het onderzoek.

Overheid

Dit overheidsgeld wordt verdeeld door een universiteit. Veel universiteiten brengen een focus aan in het onderzoek dat gedaan wordt. Valt het onderzoek dat jij doet binnen dit onderzoeksveld, dan zal er meer geld beschikbaar zijn voor een promotie. In totaal stelt de overheid ongeveer 2 miljard beschikbaar voor onderzoek en promoties verspreid over alle universiteiten.

Stichtingen

Een tweede geldstroom is ook verbonden aan de overheid. Deze geldstroom bestaat uit een bedrag van weer 2 miljard, dit bedrag wordt beheerd door verschillende instanties zoals de KNAW en de NWO. Deze instanties beheren dit geld en steunen hiermee onderzoek. Veelal wordt er gebruik gemaakt van een peer review en een panel van experts om te bepalen welk onderzoek (en dus welke promotietrajecten) worden ondersteund.

Bedrijven

Als laatste zijn er veel bedrijven die promotieonderzoek steunen. Tijdens het promoveren worden wel eens doorbraken gedaan in technologie. Deze technologie kan dan mogelijk gebruikt worden in het bedrijfsleven. Dit is dan ook de reden voor bedrijven om samen te werken met onderzoekers en soms samen met universiteiten een onderzoeksstichting te starten. Hierbij moet wel vermeld worden dat de belangen van een bedrijf niet altijd overeenkomen met de belangen van het onderzoek.

Mocht jij nog financiële middelen zoeken voor een promotietraject, of het publiceren van jouw proefschrift, denk dan aan deze drie stromen en wat de belangen zijn die hierin meespelen. Mogelijk is er nog een partij te vinden die ondersteuning kan bieden voor jouw promotieonderzoek, evenals de vormgeving en het drukwerk. Wij kunnen voor ieder vormgeving op maat leveren, neem hiervoor contact met ons op.

Gerelateerde artikelen