Wat moet u aanleveren?

Om jouw proefschrift compleet aan te leveren vragen we om de onderstaande checklist te bekijken. Daar staan alle elementen van een proefschrift in. Op deze manier ben je zeker dat we direct aan de slag kunnen met de vormgeving wanneer jij de bestanden aangeleverd hebt.

Je kunt ook alvast nadenken over de vormgeving en indeling van jouw proefschrift, denk hierbij aan: Lettertype, omslag, hoofdstukaanduiding etc. Het is voor ons erg gemakkelijk als je een voorbeelddocument aanlevert waarvan jij de vormgeving aantrekkelijk vindt.


Voorbeelden voor inspiratie

Hoe moet u het aanleveren?

In eerste instantie is één document voldoende, het volledige manuscript als Word document geeft ons een goed beeld van het proefschrift. Daar mogen de figuren in zitten, in een later stadium is het echter wel verstandig deze figuren los aan te leveren.

Direct jouw bestanden aanleveren

Zodra de vormgeving van start gaat hebben we alle hoofdstukken apart als Word-document (.doc / .docx) nodig. Geef in de bestandsnaam duidelijk aan om welk hoofdstuk het gaat (bijvoorbeeld: chapter1.docx). De figuren worden ook apart aangeleverd, in het Word document wordt verwezen naar het figuur. De resolutie van afbeeldingen checken wij, na het aanleveren geven we aan welke van kritische kwaliteit zijn.


Checklist

Ieder proefschrift bevat een aantal basiselementen. Wanneer deze goed aangeleverd worden kunnen onze vormgevers jouw proefschrift efficiënt en compleet vormgeven. Onze checklist hiernaast geeft een duidelijk overzicht.

Geen twijfel en direct jouw proefschrift laten vormgeven voor €599?


Direct vrijblijvend aanvragen

Of bel +31 (0) 6 48 83 69 61


Binnenwerk

 • Colofon (denk aan: sponsoren & ISBN nummer)
 • Titelpagina van Universiteit
 • Inhoudsopgave
 • Hoofdstuk 1 t/m X
  • Titelpagina’s, running titles
  • Figuren & Tabellen
  • Referenties
 • Samenvatting (Engels & Nederlands)
 • List of publications
 • Dankwoord
 • Curriculum Vitae
 • Bijlagen

Omslag

 • Afbeelding voor de omslag
  (wordt ook gebruikt voor titelpagina’s)
 • Tekst voor op de voorkant, rug (en achterkant) Spoed Omslag

Overig

 • Tekst voor de uitnodiging Spoed Omslag
 • Stellingen Spoed Omslag