Een concept versie van je proefschrift in Word is voor ons voldoende.

Om te beginnen met de opmaak van je proefschrift hebben we alleen een draft versie van je proefschrift nodig. Deze hoeft nog niet compleet te zijn, dit document geef ons een goed beeld van de omvang en inhoud van je proefschrift. Om jouw proefschrift (in een later stadium) compleet aan te leveren vragen we om de onderstaande checklist te bekijken. Daar staan alle elementen van een proefschrift in.

Je kunt ook alvast nadenken over de vormgeving en indeling van jouw proefschrift, denk hierbij aan: Lettertype, omslag, hoofdstukaanduiding etc. Het is voor ons erg gemakkelijk als je een voorbeelddocument aanlevert waarvan jij de vormgeving aantrekkelijk vindt.


Voorbeelden voor inspiratie

Hoe lever je de inhoud van je proefschrift aan?

In eerste instantie is één document voldoende, het volledige manuscript als Word document geeft ons een goed beeld van het proefschrift. Daar mogen de figuren in zitten, in een later stadium is het echter wel verstandig deze figuren ook los aan te leveren.

Direct jouw bestanden aanleveren

Zodra de vormgeving van het volledige binnenwerk van start gaat hebben we een definitief document nodig. Dit is nog steeds 1 Word document waar tabellen en figuren op de goede plek in staan. Bij voorkeur worden de figuren ook los aangeleverd i.v.m. de kwaliteit. De resolutie van afbeeldingen checken wij, na het aanleveren geven we aan welke van slechte kwaliteit zijn.


De ‘standaard’ inhoud van een proefschrift.

Ieder proefschrift bevat een aantal basiselementen. Wanneer deze gedurende het proces goed aangeleverd worden kunnen onze vormgevers jouw proefschrift efficiënt en compleet vormgeven. Onze checklist hieronder geeft een duidelijk overzicht. Door op het oogje te klikken zie je een voorbeeld van sommige elementen.

We bekijken graag je bestanden om te checken of alles geschikt is:


Direct vrijblijvend aanvragen

Of bel +31 (0) 30 207 27 07

Checklist voor de inhoud van je proefschrift.

Binnenwerk

 • Titel pagina (titel + auteur)
 • Colofon (denk aan: sponsoren & ISBN nummer)
 • Titelpagina van Universiteit
 • Promotiecommissie (promotoren, co-promotoren)
 • Inhoudsopgave
 • Hoofdstuk 1 t/m X
  • Hoofdstuk pagina (denk aan de meest actuele publicatie status)
  • Running titles (verkorte titels bovenaan de pagina)
  • Figuren & Tabellen
  • Referenties (uniform over het gehele proefschrift)
 • Appendices / Bijlagen
  • Samenvatting (Engels & Nederlands)
  • List of publications
  • Acknowledgements / Dankwoord
  • Curriculum Vitae

Omslag

 • Afbeelding voor de omslag
  (wordt eventueel ook gebruikt voor titelpagina’s)
 • Tekst voor op de voorkant, rug (en achterkant) Spoed Omslag

Overig

 • Tekst voor de uitnodiging Spoed Omslag
 • Stellingen Spoed Omslag

Kan ik mijn proefschrift als PDF aanleveren?

Afbeeldingen en figuren kun je gewoon als PDF aanleveren. Tekstuele documenten in de meeste gevallen niet. De tekst in een PDF heeft geen goede ‘doorloop’ meer, dat wil zeggen dat de layout statisch is. Om de teksten in het formaat van een proefschrift te gieten moet het juist dynamisch zijn, zodat regels anders kunnen verlopen.

En als mijn PDF documenten zijn goedgekeurd?

In dat geval raden wij aan om de (vaak kleine) wijzigingen in het PDF document door te voeren in het originele Word document. Die kun je bij ons aanleveren en kunnen we met zekerheid op de goede manier verwerken.